nǎo

时间:2021-10-18 03:20编辑:admin来源:未知当前位置:勇气英语 > 旦的意思
浣溪沙 浣溪沙
  • 拼音 拼音

    拼音

  • 复制

    复制

  • 完善

    完善

[宋代] 李清照

mò xǔ bēi shēn hǔ pò nóng.
莫许杯深琥珀浓。
wèi chéng shěn zuì yì xiān róng.
未成沈醉意先融。
yǐ yīng wǎn lái fēng.
□□已应晚来风。
ruì nǎo xiāng xiāo hún mèng duàn, pì hán jīn xiǎo jì huán sōng.
瑞脑香消魂梦断,辟寒金小髻鬟松。
xǐng shí kōng duì zhú huā hóng.
醒时空对烛花红。

莫许杯深琥珀浓。 未成沈醉意先融。 □□已应晚来风。 瑞脑香消魂梦断,辟寒金小髻鬟松。 醒时空对烛花红。

文章来源: http://www.hotaad.com文章标题: nǎo

原文地址:http://www.hotaad.com/ddys/411.html

上一篇:nba是什么意思

下一篇:没有了

排行

精选

TAG